Επικοινωνία

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, Jean Monnet KA1 "Learning EU at Schools"
Επιστημονική υπεύθυνος: Δρ Φωτεινή Ασδεράκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4142652
Email: bestunipi@gmail.com
Διεύθυνση: Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ.Κ.: 185 34

Map Location: