Τι είναι το Πρόγραμμα EuropeStARTS

Το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών καθώς και υποψηφίους Διδάκτορες με αντικείμενο διατριβής που αφορά την Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ή την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη να συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Learning EU at Schools” με τίτλο “Europe at Schools through Art and Simulation” (EuropeStARTS) και επιστημονική υπεύθυνο τη Λέκτορα Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα EuropeStARTS

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 11 Μαΐου το δεύτερο επιμορφωτικό διήμερο του προγράμματος «Η Ευρώπη στα  Σχολεία  μέσω της Τέχνης και των Προσομοιώσεων (EuropeStARTs)», που πραγματοποίησε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνέχεια