Δίκτυο Εκπαιδευτικών - eLearning Platform

Η πλατφόρμα ERDIC - U4EU NETWORK αποτελεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εκπαιδευτικών και ηλεκτρονικής μάθησης.