Πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Πρόγραμμα YouthActiv

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα YouthActiv έως τις 20 Δεκεμβρίου 2013.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα “YouthActiv”

Πρόσκληση για τη συμμετοχή Λυκείων στο πρόγραμμα “YouthActiv ”που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Information and Research Activities”