Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα “YouthActiv”

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί Λύκεια να συμμετάσχουν στη Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Information and Research Activities” με τίτλο “YouthActiv” με επιστημονική υπεύθυνο τη Λέκτορα Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη, προκειμένου:
• να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων ηλικίας 16-18 για τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
• να υπάρξει στην σχολική κοινότητα ένας εποικοδομητικός διάλογος για την πορεία της Ελλάδας στην ΕΕ
• να ενημερωθούν οι μαθητές για τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές
• να δημιουργηθούν online εργαλεία για την αντιμετώπιση των αναγκών των νέων προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την ΕΕ και τις βασικές πολιτικές της
• να εκφράσουν οι μαθητές τη γνώμη τους για θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
• να προωθηθεί η δημιουργικότητα των μαθητών
• να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της ΕΕ
Η συμμετοχή στην επιμόρφωση θα είναι δωρεάν και στα συμμετέχοντα σχολεία καθώς και στους εκπαιδευτικούς και μαθητές θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Διεξαγωγή του Προγράμματος:

Η επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος σε κάθε σχολείο θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ημερίδας. Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της επιμόρφωσης θα επιλεχθεί σε συνεργασία με τα σχολεία που θα επιλεγούν με νεότερη ανακοίνωση.
Η παρακολούθηση της επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική για την χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα YouthActiv έως τις 20 Δεκεμβρίου 2013.