Επικοινωνία

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, Jean Monnet KA1 “Learning EU at Schools”

Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ Φωτεινή Ασδεράκη,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4142652

Email: youthactiv@gmail.com

Διεύθυνση: Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 185 34