ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ηράκλειο 25/02/2014

Επίκ. Καθηγήτρια κα Φωτεινή Ασδεράκη: “Νέες Στρατηγικές και Ευκαιρίες για την Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση”

Δημήτριος Μαραγκός: “Erasmus+: Σχολικη Εκπαίδευση”

Επίκ. Καθηγήτρια κα Φωτεινή Ασδεράκη: “ΕE‐Ιστορία‐Σκοποί ‐ Αξίες‐Θεσμοί”

Γνωρίζοντας την Ευρώπη-Quiz

Αναπλ. Καθηγητής κ. Χαράλμπος Γκούσιος: “Παρουσίαση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών”