Τα παιδιά του Πειραιά δημιουργούν!

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων του προγράμματος youthActiv από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δημιουργήθηκαν τα ακόλουθα βίντεο με κεντρικό θέμα την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μαθητές Λυκείων του Πειραιά υπό την καθοδήγηση της οργάνωσης Balkans Beyond Borders συζήτησαν για την Ευρώπη και τελικά …δημιούργησαν!