Ομάδα Υποστήριξης

Μαριλένα Μαραγκού

margkouΗ Μαριλένα Μαραγκού συντονίζει και διαχειρίζεται τα προγράμματα του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC). Κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MSc στο Διεθνές Μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο τίτλος της διπλωματικής της εργασίας ήταν: «Συνεργασία Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων: Συνεργασία και εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της Ε&Α στην Ευρώπη», την οποία έγραψε στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Muenster όπου φοίτησε με το πρόγραμμα Erasmus. Εργάστηκε στο Ερευνητικό κέντρο Science to Business Marketing (S2BMRC) του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Munster στη Γερμανία από το 2012 έως το 2013 ως βοηθός έρευνας μάρκετινγκ και μέλος του προσωπικού ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.

Εργάστηκε ως υπεύθυνη υλοποίησης έργου για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet "Universities4EU" 2014-16 και εθελοντικά ως μέλος της ομάδας έργου στα προγράμματα Jean Monnet; "YouthActiv" 2013-14 και "EuropeStARTS" 2013-14 που υλοποίησε το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάστηκε επίσης στην ASSET Ltd ως διαχειρίστρια του προγράμματος ERASMUS+ "Invest in Innovation" την περίοδο 2014-2016.

Παναγιώτης Κύριλλος

kyrillosΟ Παναγιώτης Κύριλλος είναι υποστηρικτικό μέλος στα προγράμματα που διαχειρίζεται και συμμετέχει το Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) για θέματα Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΙΤ). Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών μέσων (εκπαιδευτικά συστήματα, ιστοσελίδες, προγράμματα εσωτερικής επικοινωνίας) και δημιουργία πολυμέσων για τις ανάγκες του Εργαστηρίου ERDIC.

O Παναγιώτης είναι τελειόφοιτος φοιτητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει αναπτύξει, την πλατφόρμα διαχείρησης ηλεκτρονικών μαθημάτων του Εργαστηρίου ERDIC που φιλοξενεί το e-class του μεταπτυχιακού «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα», την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά και την ηλεκτρονική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προγράμματος Jean Monnet «Universities4EU» 2014-16.

Παναγιώτα Κόττου

kottouΗ Παναγιώτα Κόττου, είναι υπεύθυνη υλοποίησης του έργου “Teachers4Europe 2016-17” και συμμετέχει σαν υποστηρικτικό μέλος των προγραμμάτων που διαχειρίζετα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC).
Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του προγράμματος «Ψηφιακά Συστήματα & Yπηρεσίες», με ειδίκευση στο «e-learning», του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος πτυχίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ειδίκευση στη σύγχρονη μουσειολογία.

Στο παρελθόν παραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στον "Ελληνικό Κόσμο" του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού ως μουσειοπαιδαγωγός. Έχει διοργανώσει εθελοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές δράσεις στη δημοτική βιβλιοθήκη του Ηρακλείου Κρήτης και έχει εργαστεί ως Μουσειοπαιδαγωγός (2013-14) στο Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης .

Εργάστηκε ως υποστηρικτικό μέλος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet «Universities4EU» 2014-16 και εθελοντικά ως επιμορφώτρια στο εργαστήριο «ψηφιακό μουσείο» στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet «Η Ευρώπη μέσα από την Τέχνη και την Προσομοίωση (EuropeStARTS)» 2013-14. Και τα δύο προγράμματα υλοποιήθηκαν από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ελευθερία Μαρκοζάνη

markozaniΗ Ελευθερία Μαρκοζάνη κατέχει πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων, καθώς είναι στη διαδικασία απόκτησης του δεύτερου μεταπτυχιακού της διπλώματος στα ευρωπαϊκά ζητήματα, με ειδίκευση στις Διεθνείς Πολιτιστικές στρατηγικές.

Η Ελευθερία Μαρκοζάνη έχει ένα άμεσα συνδεδεμένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, έχει ασχοληθεί με πολλά διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα όπως η ένταξη στην Ε.Ε της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Πολιτικό Ισλάμ και οι διεθνείς σχέσεις του Πολιτισμού και των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Είναι έμπειρη στη διοργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και σχεδίων, καθώς και στην προώθηση της δημόσιας δέσμευσης των σχεδίων στα οποία εμπλέκεται. Διαθέτει επίσης εμπειρία στην επεξεργασία διοικητικών, επιστημονικών και δημοσίων εκθέσεων και βιβλίων.

Επιπλέον, έχει μια βαθιά γνώση των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε και των δημόσιων πολιτικών στα οποία εμβάθυνε κατά τη διάρκεια της πρακτικής της άσκησης στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Τέλος, τα επιστημονικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα ευρωπαϊκά θέματα σε όλη τους την έκταση. Οι ερευνητικές της δεξιότητες και η επιστημονική της εστίαση επισημαίνονται στην πρόσφατη δημοσίευση της για την παράνομη μετανάστευση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών), με την οποία εγκαθιδρύει μια σχέση ως δραστήρια ερευνήτρια.