• Ομάδες Εργασίας
asderaki

Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Συντονίστρια: Φωτεινή Ασδεράκη


zachariadis

Δημόσιες Πολιτικές

Συντονιστής: Νίκος Ζαχαριάδης


gousios

Πολυγλωσσία

Συντονιστής: Γκούσιος Χαράλαμπος


grigoriou

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Συντονιστής: Γρηγορίου Παναγιώτης