Φιλοσοφία

img 01

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο του Πειραιά είναι ένα δυναμικό δημόσιο πανεπιστήμιο που καλείται να εκπληρώσει μια πολύπλευρη αποστολή στο πλαίσιο της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης και συγχρόνως να ικανοποιήσει το αίτημα για αριστεία.

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσφέρει υψηλής ποιότητας διδασκαλία και έρευνα σχετική µε τη σύγχρονη Ευρώπη και τους Διεθνείς Οργανισμούς. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στο διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Ανάπτυξης και της Διαπανεπιστημιακής συνεργασίας συνδέεται με μια σειρά μαθημάτων του τμήματος και της Σχολής Οικονομικών, Διεθνών κι Επιχειρηματικών Σπουδών που αφορούν τη δημόσια πολιτική και τη διεθνή πολιτική οικονομία.

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας

Ο σκοπός

Ο σκοπός του εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης στα εν λόγω αντικείμενα καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές κι ερευνητικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Το αντικείμενο

Το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η έρευνα και η μελέτη των τάσεων και των διεθνών εξελίξεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας, ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών.

Οι τομείς

Οι τομείς δραστηριοποίησης ποικίλουν και σκοπός τους είναι να εντάξουν τις συνέργειες των εκπαιδευτικών σε θέματα όπως:

  • Προσδιορισμός και αντιμετώπιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών κι ερευνητικών αναγκών.
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης στα διεθνή και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ζητήματα.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με ανάλογα εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, δεδομένων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.
  • Διάχυση της γνώσης και της έρευνας με έκδοση ενημερωτικών δελτίων, επιστημονικού περιοδικού και δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων.
  • Διοργάνωση ημερίδων διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου ιδρύεται δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δράσεις του δικτύου θα εξειδικευτούν στο καταστατικό ίδρυσής του.

Εργαστηριο Εκπαιδευτικης Πολιτικης, Έρευνας, Αναπτυξης και Διαπανεπιστημιακης Συνεργασιας

Ίδρυση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

ΦΕΚ 410 / Β' Τεύχος / 24 Μαρτίου 2015