Ευρωπαϊκά Προγράμματα

u4eu

Universities4EU

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να θέσει στο επίκεντρο τους νέους, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να τους ενημερώσει σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω καινοτόμων τρόπων μάθησης.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Learn More

 

youthactiv

YouthActiv

Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να θέσει στο επίκεντρο τους νέους, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτσι ώστε να διεξαχθεί ένας γόνιμος διάλογος στη σχολική κοινότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο λειτουργίας της και για την πορεία της Ελλάδας σ’ αυτήν.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Learn More

 

eustarts

Europe StARTS

Το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκάλεσε τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών καθώς και υποψηφίους Διδάκτορες με αντικείμενο διατριβής που αφορά την Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ή την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη να συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Learning EU at Schools” με τίτλο “Europe at Schools through Art and Simulation” (EuropeStARTS) και επιστημονική υπεύθυνο την Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Learn More

 

best

Bringing Europe To School Teachers

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος να «Φέρει την Ευρώπη στους Δασκάλους» και κατά συνέπεια και στους μαθητές εκπαιδεύοντας και καταρτίζοντας 125 Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, Μεταπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών και υποψηφίους Διδάκτορες, στο πεδίο των σπουδών για την Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ή την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Learn More