Συνεργάτες

Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ep

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας επιμελείται της επιμόρφωσης και αξιολόγησης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» που έχει ως σκοπό την αναβάθμιση της γνώσης των νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες.

Περισσότερα

Συνεργάτες

 

t4eu_logo

Teachers4Europe 2016-17 | Πρωτοβάθμια

Teachers4Europe Ambassadors 2016-17 | Πρωτοβάθμια

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα έχει αναλάβει το σημαντικό έργο να δημιουργήσει ένα δίκτυο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα να κοινωνούν στους μαθητές τους με τον κατάλληλο τρόπο θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων και προοπτικών.

 

t4eu_logo

Teachers4Europe 2016-17 | Δευτεροβάθμια

Teachers4Europe Ambassadors 2016-17 | Δευτεροβάθμια

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα έχει αναλάβει το σημαντικό έργο να δημιουργήσει ένα δίκτυο εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα να κοινωνούν στους μαθητές τους με τον κατάλληλο τρόπο θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων και προοπτικών.

 

eastmed

ERASMUS+ KA2, EastMed 2016-19

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στόχος του προγράμματος EastMed είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (ΜΑΔΜ) Ανώτατης Εκπαίδευσης, που θα εστιάζει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η πλατφόρμα ΜΑΔΜ, με τίτλο «Ε.Ε και Ανατολική Μεσόγειος: Προοπτικές και Προκλήσεις», θα δίνει έμφαση ταυτοχρόνως στην προσφυγική κρίση και στην ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί και θα παραδοθεί σύμφωνα με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευσης (ECTS/ESG).

 

 

 

eastmed

ERASMUS+ Δίκτυο Jean Monnet, NEAR-EU 2016-19

Πανεπιστήμιο «Ben-Gurion»

Στόχος του προγράμματος “NEAR-EU” είναι η διεύρυνση του πεδίου των Ευρωπαϊκών σπουδών με την εισαγωγή του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην έρευνα και τις δράσεις των Κέντρων Ευρωπαϊκών Σπουδών και των Τμημάτων Διεθνών Σχέσεων.

Το δίκτυο Jean Monnet “NEAR-EU” θα αναπτύξει ένα διακρατικό χώρο ακαδημαϊκής συνεργασίας που θα ενισχύει τη μελέτη των Ευρωπαϊκών Πολιτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Διεθνοποίησή της. Οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στις Ευρωπαϊκή Πολιτικές στην Ανώτατη Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα η διαδικασία της Μπολόνια και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση μέσα από μια βαθύτερη κοινωνική προοπτική - των πολιτικών και πρακτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου Κέντρων για την μελέτη και την έρευνα για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (“Bologna Resource Centers - BRCs)”. Το δίκτυο των BRCs θα ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης

 

Δίκτυο Jean Monnet «GovUnet»

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η πρόταση «Διακυβέρνηση, Πλουραλισμός & Δι- Εθνικότητα στην Ευρώπη» (GovUnet) στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου οκτώ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, τα κέντρα ερευνών τους και τις Έδρες Jean Monnet. Το επερχόμενο δίκτυο θα συνεισφέρει στη συγκέντρωση πληροφοριών, στην ενίσχυση του διαλόγου, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην απόκτηση γνώσης και στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στις κοινωνίες. Επίσης θα συμβάλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων των ακαδημαϊκών ερευνών στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών, μέσα από τη δικτύωση των υποψήφιων διδακτόρων και αποφοίτων, με αντικείμενο τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

 

 

 
t4eu_logo

Teachers4Europe 2015-16 | Πρωτοβάθμια

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα έχει αναλάβει το σημαντικό έργο να δημιουργήσει ένα δίκτυο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα να κοινωνούν στους μαθητές τους με τον κατάλληλο τρόπο θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων και προοπτικών.

 

 

Learn More

 

t4eu_logo

Teachers4Europe 2015-16 | Δευτεροβάθμια

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα έχει αναλάβει το σημαντικό έργο να δημιουργήσει ένα δίκτυο εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα να κοινωνούν στους μαθητές τους με τον κατάλληλο τρόπο θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων και προοπτικών.

 

 

Learn More

 

t4eu_logo

EP School Ambassadors Program

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην   Ελλάδα, διοργανώνουν το πιλοτικό πρόγραμμα "Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (European Parliament School Ambassadors Program).
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2016 και αποτελεί μέρος του συνολικού πιλοτικού προγράμματος που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έναρξη το σχολικό έτος 2015-2016 και αφορά στην πιλοτική περίοδο τις εξής χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία και Ελλάδα.

 

 

Learn More

 

translationconf

Μuenster University of Applied Sciences, Muenster, Germany

Συνεργασία του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το Μuenster University of Applied Sciences στην έρευνα «University-business cooperation in Europe: drivers, challenges, and opportunities».

 

 

Learn More

 
 

ERASMUS+ KA2 Demokleos (2015-18)

Συνεργασία του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “DEMOKLEOS”, Erasmus+, KA2, Strategic Partnership.

 

 

Learn More