BlogERDIC LAB

Ελευθερία Ζαμπετάκη (Θ17030)

Βούλγαρης Φοίβος (Θ18016)

Στα πλαίσια του μαθήματος «Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στη ΕΕ» είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε  την υπεύθυνη του γραφείου «Σπουδές στη Γαλλία» του  Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδας, Patricia Savary, η οποία μας ενημέρωσε για τις σπουδές στην Γαλλία και μας απέδειξε ότι το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα στη Γαλλία είναι ταυτόχρονα πλούσιο, πολυμορφικό και με μεγάλες επιδόσεις.

Υπάρχουν τρεις γενικοί τύποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Γαλλία: τα Πανεπιστήμια, οι Ειδικευμένες Σχολές (Grandes Ecoles) και οι Εξειδικευμένες Ανώτατες Σχολές και Ινστιτούτα .Τα Πανεπιστήμια είναι δημόσια και δωρεάν και καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών κλάδων παρέχοντας εθνικά πτυχία (Licence, Master, Doctorat). Υπάρχει ωστόσο το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 256 ευρώ ετησίως . Οι Grandes Ecoles μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, η φοίτηση σε αυτές παρέχεται επί πληρωμή και είναι πιο επιλεκτικές σε σχέση με τα Πανεπιστήμια. Επιπλέον υπάρχουν και οι Εξειδικευμένες Ανώτατες Σχολές και Ινστιτούτα, που αφορούν περισσότερο τις τέχνες.

Για την απόκτηση πτυχίου στην Γαλλία, Licence, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση σπουδών, τριών ετών με τις οποίες ένας φοιτητής αποκτά 180 μονάδες ECTS. Οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν διάρκεια δύο ετών και συγκεντρώνουν 120 ECTS και οι διδακτορικές σπουδές τριών ετών. Καθώς τα ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν τέσσερα έτη φοίτησης, κατόπιν δημιουργίας σχετικών εκκλήσεων από τα Πανεπιστήμια της Γαλλίας, οι φοιτητές δύνανται να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές ξεκινώντας από το δεύτερο έτος αυτών (Μ2). Σε κάθε περίπτωση προκειμένου να υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να γίνουν δεκτές αιτήσεις για Μ2 θα πρέπει το αντικείμενο του πτυχίου να είναι παραπλήσιο με του εν λόγω μεταπτυχιακού για να δικαιολογείται η «παράλειψη» του πρώτου έτους του μεταπτυχιακού (Μ1). Συνιστάται να στείλει ο υποψήφιος  αιτήσεις σε περισσότερα από ένα  πανεπιστήμιο, καθώς η είσοδος στο Μ2 δεν είναι εξασφαλισμένη, επειδή τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για M2 είναι αυστηρά.

Τέλος η κυρία Patricia Savary μας μίλησε για τη διαδικασία υποψηφιότητας. Αρχικά ένας υποψήφιος πρέπει να επιλέξει τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Masters) στα οποία θα κάνει αίτηση. Για την συνταίριαξη των ενδιαφερόντων του υποψηφίου με ένα μεταπτυχιακό, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι Η ιστοσελίδα του Campus France. (http://www.grece.campusfrance.org -στην στήλη Βρείτε το πρόγραμμα σπουδών σας → Master).Όταν ο υποψήφιος έχει επιλέξει τα Masters, θα  επισκεφθεί  την ιστοσελίδα των πανεπιστημίων για να κάνει την ηλεκτρονική του αίτηση. Η περίοδος αιτήσεων διαρκεί συνήθως από Μάρτιο έως Ιούνιο. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι: απολυτήριο λυκείου, αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο (μεταφρασμένη) , πτυχίο (αν έχει αποκτηθεί), βιογραφικό σημείωμα και Letter of Motivation. Επίσης στα περισσότερα πανεπιστήμια δεν απαιτείται συνέντευξη .Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Συνήθως ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, ωστόσο, ορισμένα πανεπιστήμια, είναι πιο απαιτητικά και ζητούν το C1 η το C2.

Σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχει η Γαλλική Πρεσβεία προσφέρει  υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές που έγιναν δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Γαλλία (M2) .Σχετικά με το κόστος διαβίωσης ένα ενδεικτικό ποσό που μπορεί να καλύψει τη διαμονή, τη διατροφή και τη διασκέδαση του φοιτητή ανέρχεται στα 800 ευρω ενώ για συγκεκριμένα για το Παρίσι είναι περίπου 1100 ευρω.

Join Our Newsletter

Get Updates, Upcoming Themes Info, and Our Great Deals!