BlogERDIC LAB

 Μαριάνθη Πελεκανάκη (Θ17101)

 Παρά την οικονομική και μεταναστευτική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας σε πολλά κράτη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλάβει από νωρίς ότι οι νέοι της είναι ο θεμέλιος λίθος για την εξέλιξη της και φροντίζει να τους προσφέρει όλα τα εφόδια. Δηλαδή, διεξάγει ειδικά προγράμματα ενημέρωσης, ενίσχυσης, προώθησης και κατάρτισης των νέων. Ώστοσο, πολλοί νέοι δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες που τους παρέχει η ΕΕ για τα δικαιώματα τους αλλά και την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πρόοδο, οπότε καλό θα ήταν να κάνουμε γνωστές μερικές από αυτές.

  Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ στα πλαίσια του σχεδίου στρατηγικής "Ευρώπη 2020" έχει ξεκινήσει από το 2010 την πρωτοβουλία "Νεολαία σε κίνηση", η οποία αποτελεί ουσιαστικά την "εργαλειοθήκη" ενός νέου για την διεύρυνση και προώθηση των προσόντων του ώστε να επιτύχει τους στόχους του στην καριέρα του. Σίγουρα έχετα ακουστά τα προγράμματα "Erasmus+" και "Erasmus mundus" για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, το Erasmus+ ενισχύει όχι μόνο την εκπαίδευση, την κατάρτιση  και τον αθλητισμό για τους νέους, αλλά προσφέρει την δυνατότητα για εθελοντισμό ή πρακτική άσκηση. Παρόμοιες δυνατότητες προσφέρει και το Erasmus mundus στους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι μπορούν να μετακινηθούν σε χώρες εκτός ΕΕ, τις λεγόμενες "χώρες-εταίρους". Για αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω από τους φορείς εκπαίδευσης και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας τους.

  Πέρα από τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών / φοιτητών, υπάρχουν και εκείνα που ενισχύουν την κατάρτιση, την έρευνα και την δια βίου μάθηση των νέων με σκοπό την εκπλήρωση των προσδοκιών της οικονομίας. Τέτοια προγράμματα είναι τα Leonardo Da Vinci, Comenius, Marie Curie. Ειδικότερα, το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci δραστηριοποιείται στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την αύξηση της ποιότητας και της επίδοσης των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Από την αλλή μεριά, το Comenius ευνοεί την βελτίωση της ποιότητας και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκης διάστασης της σχολικής εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας την διεθνή συνεργασία μεταξύ σχολείων. Τέλος, το πρόγραμμα Marie Curie χρηματοδοτεί την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την κατάρτιση ερευνητών σε όλα τα επιστημονικά πεδία προωθώντας τοιουτοτρόπως την έρευνα σε διάφορες χώρες και τομείς.

  Η Ευρωπαϊκη Ένωση πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση των νέων, έχει φροντίσει να λαμβάνει υπόψιν τη γνώμη της ίδιας της νεολαίας της κατά την διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών που την αφορούν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την διαδικασία του "Δομημένου Διαλόγου", κατά την οποία διεξάγονται συζητήσεις για διάφορα θέματα μεταξύ των αρμοδίων για την νεολαία υπουργών του κάθε κράτους μέλους και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ενώ αποφασίζονται και το ποια ερωτήματα θα τίθενται δύο φορές το χρόνο στους νέους όλης της Ευρώπης. Τα ερωτήματα αυτά χρησιμοποιούνται ως βάση στις κρατικές διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετέχουν οργανώσεις και συμβούλια νεολαίας. Τελικά, τα αποτελέσματα των εθνικών διαβουλεύσεων συζητούνται σε Συνέδρια Νεολαίας της ΕΕ, που διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο στη χώρα που ασκεί την προεδρία της ΕΕ και έτσι οι προβληματισμοί και οι λύσεις των νέων έρχονται ένα βήμα πιο μπροστά στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και τους θεσμούς.

  Είναι λογικό λοιπόν, αυτή η ποικιλία πρωτοβουλιών σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας της ΕΕ να καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού της. Ειδικότερα για την εκπαίδευση, μόνο η "Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων" αποσπά 1,4 δις ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ το πρόγραμμα "Erasmus+" 1,6 δις ευρώ.

  Σκοπός της Ένωσης, αντιλαμβανόμαστε πως είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού, της εκπαίδευσης νέων των τρίτων χωρών αλλά και η συναδέλφωση των λαών της με τη διαρκή κινητικότητα των φοιτητών και την εγκαθίδρυση μιας κοινής αντίληψης στα πλαίσια κοινών αξιών. Επομένως, οι νέοι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να βρίσκονται σε εγρήγορση και να ενημερώνονται συνεχώς, κάτι που πλέον είναι αρκετά εύκολο!

 

Πρόσθετα links:

Erasmus :

1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el

Leonardo da Vinci :

1. https://eacea.ec.europa.eu/sites/2007-2013/llp/leonardo-da-vinci-programme_en

2. https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/f30adf84-31f6-4ae6-bda2-2982a9d01ac6

Comenius:

1. https://eacea.ec.europa.eu/sites/2007-2013/llp/comenius-programme_en

2. https://euinmyregion.eu/2019/07/17/european-educational-travel-projects-the-comenius-programme/

 

  

Join Our Newsletter

Get Updates, Upcoming Themes Info, and Our Great Deals!