Συνέδριο: «17 Στόχοι Για να Αλλάξουμε τον Κόσμο»

17goalsΑίθουσα Συνεδρίων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

24 Οκτωβρίου 2018, 10.00 – 16.00

Πρόγραμμα Συνεδρίου: Λήψη Αρχείου PDF

Το Συνέδριο για τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της νεολαίας για τη νέα Παγκόσμια Ατζέντα με ορίζοντα το 2030. Πρόκειται για μια παγκόσμια συμφωνία στη διαμόρφωση της οποίας τόσο η ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και οι νέοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Ως εκ τούτου καλούνται να δραστηριοποιηθούν και κατά το στάδιο υλοποίησης συνδράμοντας και ενεργοποιώντας τους κρατικούς φορείς, δεδομένου ότι πρόκειται για μια διαδικασία που κυρίως καθοδηγείται από τα κράτη.

Το στοίχημα είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να «οικειοποιηθούν» τους 17 Στόχους και να αντιληφτούν ότι αφορούν όλους τους πολίτες σε όλο τον κόσμο, όποια ιδιότητα και αν έχουν.

Το γεγονός ότι στο συνέδριο εκπροσωπούνται κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς καθώς και η τοπική κοινότητα, αντανακλά την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, την ύπαρξη διασυνδέσεων αλλά και το γεγονός ότι συνεργασίες, συμπράξεις και συνοχή των πολιτικών είναι απαραίτητες για την επίτευξη του κοινού στόχου: την εξάλειψη της φτώχιας και την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη.

Διοργάνωση Συνεδρίου:

synedrio2018 logos

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών

Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την υποστήριξη:

synedrio2018 supportlogos

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 – χάραξη πολιτικής–με τίτλο: “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”

header

Το πρόγραμμα Erasmus+ KA3 – χάραξη πολιτικής–με τίτλο “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υλοποιηθεί από τις 31.12.2018-31.12.2021. Πρόκειται για ένα καινοτόμο Πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση κι επέκταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες του Δικτύου Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe – T4E”, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μέσω της Έδρας Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Αναλυτικά οι εταίροι της Σύμπραξης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς-Ελλάδα, Συντονιστής του Έργου
 2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 3. Ελληνική Επιτροπή της UNESCO
 4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Κύπρος
 5. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover-Γερμανία
 6. UniversitateaBabeș - Bolyai – Ρουμανία
 7. St Margaret College, Μάλτα
 8. EURACTIV –Ηνωμένο Βασίλειο
 9. Learn to Change – Change to Learn[L2C] - Γαλλία

Οι συμμετέχουσες χώρες στην πρόταση είναι η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Μάλτα, και η Ρουμανία, οι οποίες θα δημιουργήσουν τα δικά τους Δίκτυα “T4E”, αναβαθμίζοντας την καλή ελληνική πρακτική. Με τη δημιουργία και διάδραση των δικτύων θα ενισχυθεί η ανάδειξη εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων των πέντε χωρών, χωρίς να απολεσθεί η εθνική ιδιοσυστασία. Αντίθετα, θα γίνει κύριος μοχλός ανάπτυξης του ευρωπαϊκού οράματος, της σύσφιγξης των σχέσεων, της αλληλεξάρτησης, της συναδέλφωσης, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία, όπως και της έννοιας της αγοράς. Η αγορά, πρέπει να ξαναγίνει ο τόπος άσκησης του ελεύθερου διαλόγου αλλά και της ενεργούς συμμετοχής και της λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση. Η Αλληλεγγύη και η Συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών πρέπει να επικρατήσουν έναντι του Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, το “T4E” στοχεύει:

α) να υποστηρίξει τους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τους οποίους τοποθετεί στο επίκεντρο μιας λειτουργούσας, αλληλέγγυας, δημοκρατίας
β) να προωθήσει τη γνώση για την ΕΕ, την ιστορία της, τη λειτουργία, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της,
γ) να προωθήσει την κατανόηση της συμμετοχής στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και στους τρόπους λήψης αποφάσεων
δ) να ενισχύσει την κατανόηση και την οικειοποίηση των αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, εκτιμώντας τον δημοκρατικό πολιτισμό ως βασική αξία της ΕΕ με απώτερο σκοπό να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, «η δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δημοκρατικούς θεσμούς και νόμους, τέτοια θεσμικά όργανα και νόμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη, εκτός αν στηρίζονται σε μια κουλτούρα της δημοκρατίας, δηλαδή στις δημοκρατικές αξίες και τις πρακτικές». Για τον λόγο αυτό, το Πρόγραμμα “T4E” στοχεύει στη δημιουργία διασυνοριακού, βιώσιμου και μακρόχρονου εκπαιδευτικού δικτύου, το οποίο θα προάγει τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες των μαθητών και θα προασπίζει τις δημοκρατικές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την οικειοποίησή τους.

Ο πολυεθνικός και πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του Δικτύου, καθώς και διάφορες εκπαιδευτικές και οργανωτικές δραστηριότητες, όπως η αντιστοίχιση σχολείων για την εκπόνηση κοινών Σχεδίων και η αλληλεπίδραση των μαθητών τους, θα προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό μεταξύ των ατόμων με διαφορετικές εθνικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των στερεοτύπων και της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου. Κατά συνέπεια, το Δίκτυο “T4E” θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί, με γνώμονα τους μαθητές, μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα τονώσει τις δημοκρατικές αξίες όχι μόνο ως παιδαγωγική διαδικασία αλλά κυρίως ως τρόπος ζωής και κοσμοθεωρίας.

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει πέντε βασικά στοιχεία:

α) Τη δημιουργία ενός Εικονικού Περιβάλλοντος Εκπαίδευσης (VirtualLearningEnvironment - VLE) που παρέχει webinars και ένα MOOC που αποτελείται από συναφείς ενότητες, με βάση το ECTS και τα μαθησιακά αποτελέσματα
β) Θερινά Σχολεία, με μέλη των δικτύων
γ) Εκπαιδεύσεις on-line και on-site από ακαδημαϊκούς και ειδικούς προς τους πρεσβευτές και τους εκπαιδευτικούς
δ) Πιστοποίηση της κατάρτισης
ε) Οργάνωση Πολιτικού Διαλόγου για την Εκπαίδευση και τη Δημοκρατία, σε εθνικό επίπεδο και στις Βρυξέλλες, με στόχο την αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων

Οι δραστηριότητες αλληλεπίδρασης θα είναι είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά. Τέτοιες δραστηριότητες θα υλοποιούνται:

 • Μέσω της πλατφόρμας “T4E”
 • “T4E Agora for Democratic Culture”- στην Αθήνα. Διοργάνωση συνεδρίου για τους Εκπαιδευτικούς
 • “T4E” Άσκηση Προσομοίωσης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του τρόπου λήψης των αποφάσεων με τη συμμετοχή μαθητών από τις συμμετέχουσες χώρες.
 • Οργάνωση συνεδρίων σε κάθε χώρα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών για την παρουσίαση των δράσεών τους
 • Θερινό Σχολείο στη Μάλτα
 • Θερινό Σχολείο στην Κύπρο
 • Συμπόσιο Ρητορικής Μαθητών «Παγκόσμιος Πολίτης: Υποστήριξη Αειφόρων Πόλεων και Κοινοτήτων», στην Ελευσίνα, Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021: Το θέμα θα τονίσει τον πρωτοποριακό ρόλο της ΕΕ στην αειφόρο ανάπτυξη και συμπίπτει με την αρχαία ιστορία της Ελευσίνας και τη θεά Δήμητρα, που προστατεύει τη Γη. Οι μαθητές του Δικτύου “T4E”, του Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων ASPnet της Unesco, του Δικτύου μαθητών του “ACT – ACTive citizenship projects” και του Δικτύου «Σημερινός Μαθητής– Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου – ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.» θα συμμετάσχουν στη συζήτηση για το θέμα αυτό τον Σεπτέμβριο του 2021
 • “T4E” τηλεδιασκέψεις μεταξύ των συμμετεχόντων στα Δίκτυα
 • συνομιλία και επικοινωνία στο φόρουμ
 • συνεργατικά ηλεκτρονικά έργα μέσω e-Twinning

CALL FOR WORKING PAPERS

siteOpen for submissions!

The Jean Monnet Chair on European Union’s Education, Training, Research and Innovation Policies and the Laboratory of Education Policy, Research, Development and Interuniversity Cooperation at the Department of International and European Studies, University of Piraeus are pleased to announce the current call for working papers. MA and PhD students, scholars, researchers and practitioners are invited to submit original and unpublished manuscripts in the area of education, training, research and innovation. Topics of interest include, but are not limited to, the following:

 • Internationalization of Education
 • European Higher Education Area
 • European Research Area
 • European Training Policies
 • Europeanization of Education
 • Policies for research, innovation and digital learning
 • Education and labour market
 • Education, democracy and human rights
 • Education in emergencies
 • Adult learning and lifelong learning
 • Quality assurance/accreditation in education
 • Academic freedom
 • The future of higher education under illiberal regimes
 • Migration and education
 • The Sustainable Development Goals

GUIDELINES FOR SUBMISSIONS

The working paper should include:

 • A clear and concise title
 • The contact details of the author(s) (name, contact information and month/year)
 • A brief description of author’s bio (maximum 150 words)
 • Abstract (of no more than 200 words)
 • Keywords
 • The paper should be in Word format only
 • Include only the tables, graphs, figures and other graphical material that are absolutelynecessary
 • Give a complete list of references that match the citations in the article
 • Use single-spacing with no extra space between paragraphs
 • The working paper must not exceed 5000 words (bibliography or citations/references are not included)
 • Papers can be submitted in both English and Greek languages

An electronic copy of the paper should be submitted at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For more information contact Kristina Zharkalliu, MA in Public Administration and Governance

Deadline: Rolling basis

NearEU Conference: Internationalisation and Economic Development in the European Higher Education Area and Beyond: strategies, policies and tools

header neareu

The Department of International and European Studies of the University of Piraeus,

in cooperation with the coordinator of the Jean Monnet Network “NEAR-EU” Ben-Gurion University of the Negev (BGU),

the Jean Monnet Chair on European Union’s Education, Training, Research and Innovation Policies,

the Laboratory of Education Policy, Research, Development and Interuniversity Cooperation

and the Europe Direct University of Piraeus,

invites you at the International Conference:

Internationalisation and Economic Development in the European Higher Education Area and Beyond: strategies, policies and tools

on Thursday 14 of June 2018, 9:30 - 18:30 

at the Laskaridis Foundation (2nd Merarchias 36 & Aktis Moutsopoulou, Piraeus)

Registration Form: http://edutrip.eu/it/neareu

Conference Program: http://edutrip.eu/files/Program_NearEUConf_Final.pdf

 

Professor Aristotle Tziampris

Chair of the Department of International & European Studies

neareu footer