Τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου, το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά διοργάνωσε την πρώτη διακρατική συνάντηση εταίρων του προγράμματος Erasmus+, “Eastern Mediterranean Regional Training Partnership”.

Στόχος του προγράμματος EastMed είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (ΜΑΔΜ) Ανώτατης Εκπαίδευσης, που θα εστιάζει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η πλατφόρμα ΜΑΔΜ, με τίτλο «Ε.Ε και Ανατολική Μεσόγειος: Προοπτικές και Προκλήσεις», θα δίνει έμφαση ταυτοχρόνως στην προσφυγική κρίση και στην ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί και θα παραδοθεί σύμφωνα με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευσης (ECTS/ESG).

Το πρόγραμμα «EastMed» υλοποιεί το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Συνεργαζόμενοι εταίροι του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Βενετίας «Ca' Foscari» , το Πανεπιστήμιο του Νεγκέβ «Ben-Gurion» και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το πρόγραμμα επίσης υποστηρίζει η Έδρα Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία.