Στις 4 & 5 Νοεμβρίου, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Darmstadt, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εταίρων του Δικτύου Jean Monnet, Nexus of European Centers Abroad for Research on EHEA (“NEAR-EU”). Στη συνάντηση συμμετείχαν ακαδημαϊκοί από το Ισραήλ, τη Σλοβενία, τη Γερμανία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, την Σιγκαπούρη και την Ελλάδα.

Στόχος του προγράμματος “NEAR-EU” είναι η διεύρυνση του πεδίου των Ευρωπαϊκών σπουδών με την εισαγωγή του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην έρευνα και τις δράσεις των Κέντρων Ευρωπαϊκών Σπουδών και των Τμημάτων Διεθνών Σχέσεων.

Το δίκτυο Jean Monnet “NEAR-EU” θα αναπτύξει ένα διακρατικό χώρο ακαδημαϊκής συνεργασίας που θα ενισχύει τη μελέτη των Ευρωπαϊκών Πολιτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Διεθνοποίησή της. Οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στις Ευρωπαϊκή Πολιτικές στην Ανώτατη Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα η διαδικασία της Μπολόνια και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση μέσα από μια βαθύτερη κοινωνική προοπτική - των πολιτικών και πρακτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου Κέντρων για την μελέτη και την έρευνα για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (“Bologna Resource Centers - BRCs)”. Το δίκτυο των BRCs θα ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης.

Το δίκτυο Jean Monnet “NEAR-EU” συντονίζει το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion of the Negev (BGU) και ειδικότερα το Κέντρο για τη Μελέτη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και της Κοινωνίας (Centre for the Study of European Politics and Society-CSEPS) και το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Sharon Bardo, Jean Monnet ad Personam. Στο δίκτυο συμμετέχουν, το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο British Columbia του Καναδά, η Έδρα Jean Monnet “Comparative Politics and European Integration, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Darmstadt, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για την Ευρώπη, το Πρόγραμμα Δημόσιας Πολιτικής και Παγκόσμιων Υποθέσεων, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο “Nanyang”, το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, η Δρ. Michel Knodt, Καθηγήτρια και Υπεύθυνη του Κέντρου Ενέργειας, TU Darmstadt, Δρ. Sharon Pardo, Καθηγητής του τμήματος Πολιτικής και Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο Ben-Gurion of the Negev (BGU), Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου για τη Μελέτη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Κοινωνίας του BGU και Jean Monnet Chair ad personam, Δρ. Meng-Hsuan Chou, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Nanyang και Associate Fellow στο Κέντρο Ε.Ε Σιγκαπούρης, Pavel Zgaga, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ljubljana, η Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη, Jean Monnet Chair για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου ERDIC, Πανεπιστήμιο Πειραιά, η Δρ. Χριστίνα Κοντογουλίγου, Υπεύθυνη του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Bologna Expert, Dr. Martin Holland, Jean Monnet Chair ad personam, Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για την Ευρώπη, University of Canterbur και του Δικτύου Κέντρων Ε.Ε της Νέας Ζηλανδίας, Δρ. Will Shannon, ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για την Ευρώπη, University of Canterbur, Δρ. Kurt Huebner, Καθηγητής και Jean Monnet Chair για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και τη Παγκόσμια Οικονομική Πολιτική στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών, University of British Columbia.