Ένα ακόμα θεματικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ανοιχτού Μαθήματος "Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία στην ΕΕ" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Η θέμα του εργαστηρίου ήταν «ERASMUS για νέους επιχειρηματίες». Προσκεκλημένος ομιλητής του μαθήματος ήταν o κ. Μάνος Ανδρεαδης, Project Manager της Asset Technology, Εθνικός Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος «ERASMUS για νέους επιχειρηματίες».

Οι συμμετέχοντες μετά από μια αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις δικές τους ερωτήσεις, αλλά και να ακούσουν την εμπειρία ενός νέου που έχει τοποθετηθεί μέσο του προγράμματος “ERASMUS for Young Entrepreneurs” σε Κυπριακή εταιρία.

Το Ανοιχτό Μάθημα συντονίζει η Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία. Δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.