Αρχείο Δράσεων

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς η επιμορφωτική δράση του δικτύου “T4E Ambassadors 2016-17”

Tο Πανεπιστήμιο Πειραιώς φιλοξένησε το πρόγραμμα “Teachers4Europe Ambassadors 2016-17”. Το πρόγραμμα υλοποιεί η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τη δράση υποστηρίζει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Έδρα Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία.

Περισσότερα

Η "Ευρώπη του Εθελοντισμού" μέσα απο ένα εργαστήριο

H Έδρα Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία σε συνεργασία με το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διοργανώσε στις 18 Οκτωβρίου το εργαστήριο “Η Ευρώπη του Εθελοντισμού”. Το εργαστήριο ήταν μια εκπαιδευτική δράση στο πλαίσιο του Ανοιχτού Μαθήματος "Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία στην ΕΕ" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Περισσότερα

Το ταξίδι του Jean Monnet “Include European Union Values – IncludU” ξεκινάει

Στις 10 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση συνεργατών για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet “Include European Union Values – IncludU” που υλοποιεί το εργαστήριο Εκπαιδευτικής πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής συνεργασίας του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος είναι η Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Jean Monnet Chair στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία.

Περισσότερα